V této části najdete informace o základním odborném týmu ...

MUDr. Josef Kulhánek, MBA

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK. V současné době pracuje na Klinice plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní Nemocnice Na Bulovce, kde je zároveň odborným asistentem. Též působí jako Ordinář pro plastickou chirurgii v Nemocnici Na Františku s poliklinikou.

Složené atestace

 • Atestace z chirurgie I. stupně

 • Atestace z chirurgie II. stupně

 • Atestace z plastické chirurgie

 • Licence od České lékařské komory pro obor chirurgie a plastická chirurgie

MUDr. Václav Poláček, CSc.

plastiský chirurg

Studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy ukončil v roce 1970. Svoji lékařskou praxi a chirurgickou specializaci zahájil jako zaměstnanec okresní nemocnice v Nymburce, kde působil do roku 1976. Po šestiměsíční práci na chirurgické ambulanci OÚNZ v Praze 10 nastoupil v roce 1977 na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Praze 10. Ve funkcích sek. lékař, starší sekundář a zástupce primáře zde působil až do roku 1990. V roce 1991 nastoupil jako ordinář pro plastickou chirurgii a léčbu popálenin na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Pod Petřínem kde působil až do roku 1997. Od září 1997 přešel na nově otevřenou kliniku plastické chirurgie ve FN Na Bulovce kde působí ve funkci školského zástupce přednosty. V Lékařském domě Praha 7 vykonává lékařskou praxi od roku 1995.

MUDr. Martin Skála

plastický chirurg

MUDr. Martin Skála je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 do roku 2007 působil na chirurgickém oddělení NsP Brandýs n/L-Stará Boleslav. Od roku 2007 pracuje na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady.

MUDr. Lucie Kalinová

plastický chirurg

Vzdělání

 • 2001 - 2007 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Všeobecné lékařství
 • 2007 - 2010 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studium doktorský studijní program, obor Chirurgie

MUDr. Hana Sechovská

anesteziolog

Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v r. 1973 nastoupila na oddělení ARO nemocnice v Kladně, kde působila 4 roky. Po atestaci prvního stupně z oboru anesteziologie začala pracovat na oddělení ARO Fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Po složení atestace druhého stupně v r. 1981 pracovala na ARK FN Motol. Na tomto pracovišti působila zejména jako anesteziologický ordinář pro I. ortopedickou kliniku. V současné době je vedoucím anesteziologem v Lékařském domě Praha 7.

MUDr. Michaela Štěpánová

internista

Dosažené vzdělání

 • 1987-1993 VŠ – UK 3. lékařská fakulta: Všeobecné a preventivní lékařství
 • 1996 atestace z oboru interního lékařství
 • 2001 licence v oboru
 • 2000-2002 kurs akupunktury běh A+B se závěrečnou zkouškou – IPVZ (MUDr. Barečová)
 • 2004 odborná stáž: Praktické postupy v léčbě bolesti, organizace pracoviště – IPVZ (ved. MUDr. Vondráčková, FN Bulovka)
 • 2006 specializovaná způsobilost lékaře v oboru interního lékařství, zároveň udělená specializovaná způsobilost v oboru praktického lékařství pro dospělé
 • 2004-2008 psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a psychosomatice (SKT Liberec)
facebook_page_plugin